Jessica Alba e Penelope Cruz, due attrici nate sotto una grande stella

Jessica Alba e Penelope Cruz, due attrici nate sotto una grande stella
1 di 16: Compleanno comune
Jessica Alba e Penelope Cruz, due attrici nate sotto una grande stella
2 di 16: Il debutto di Penelope
Jessica Alba e Penelope Cruz, due attrici nate sotto una grande stella
3 di 16: Il debutto di Jessica
Jessica Alba e Penelope Cruz, due attrici nate sotto una grande stella
4 di 16: Penelope e Pedro
Jessica Alba e Penelope Cruz, due attrici nate sotto una grande stella
5 di 16: Jessica e Robert
Jessica Alba e Penelope Cruz, due attrici nate sotto una grande stella
6 di 16: I corsi e ricorsi di Penelope
Jessica Alba e Penelope Cruz, due attrici nate sotto una grande stella
7 di 16: Non c'è niente da guardare
Jessica Alba e Penelope Cruz, due attrici nate sotto una grande stella
8 di 16: Facce da Nintendo
Jessica Alba e Penelope Cruz, due attrici nate sotto una grande stella
9 di 16: I premi di Penelope
Jessica Alba e Penelope Cruz, due attrici nate sotto una grande stella
10 di 16: I premi di Jessica
Jessica Alba e Penelope Cruz, due attrici nate sotto una grande stella
11 di 16: "Vanilla Sky" (2001)
Jessica Alba e Penelope Cruz, due attrici nate sotto una grande stella
12 di 16: "Machete" (2010)
Jessica Alba e Penelope Cruz, due attrici nate sotto una grande stella
13 di 16: "Bandidas" (2006)
Jessica Alba e Penelope Cruz, due attrici nate sotto una grande stella
14 di 16: "Mai stata baciata" (1999)
Jessica Alba e Penelope Cruz, due attrici nate sotto una grande stella
15 di 16: "Blow" (2001)
Jessica Alba e Penelope Cruz, due attrici nate sotto una grande stella
16 di 16: "The Love Guru" (2008)

Jessica Alba e Penelope Cruz, due attrici nate sotto una grande stella

Più foto