Kalamandalam Sankaran Embranthiri

Kalamandalam Sankaran Embranthiri: ultimi video musicali

Yami Yami - Nalacharitham - Raga Madhyamaavathi; Tala: Chempata (3rd Day)

Video Musicali

Kim Kim Mahosakhi - Baanayudham - Raga Jonpuri; Tala: Chempata

Video Musicali

Vijane Batha Mahathe - Nalacharitham - Raga Thodi; Tala: Chempata (3rd Day)

Video Musicali

Veera Veerata - Utharaswayamvaram - Raga Huseni; Tala: Panchari

Video Musicali

Kalayaamee Sumathe - Kuchelavritham - Raga Sankarabharanam Raagamalika; Tala: Chempata

Video Musicali