Ustad Rashid Khan

Raga Yaman: Vilambit in Ektaal - "Kaise Ki Kaise Ki", Drut in Teentaal - "Avo Avo Avo Balma"

Vilambit in Ektaal, Drut in Teentaal| Ustad Rashid Khan | Official Audio

Ustad Rashid Khan

Raga Yaman: Vilambit in Ektaal - "Kaise Ki Kaise Ki", Drut in Teentaal - "Avo Avo Avo Balma"

Vilambit in Ektaal, Drut in Teentaal| Ustad Rashid Khan | Official Audio