Usha Amonkar

Hum Ne Ki Hai Toba

Soz-E-Dil | Usha Amonkar | Classical Ghazal | Official Song

Usha Amonkar

Hum Ne Ki Hai Toba

Soz-E-Dil | Usha Amonkar | Classical Ghazal | Official Song