F4

Di Yi Shi Jian (At the First Place)

Clean Version

F4

Di Yi Shi Jian (At the First Place)

Clean Version