Geordie Shore

Geordie Shore 16: grandi bevute per l'ultima sera insieme

Serata di grande festa tutti insieme per i ragazzi di Geordie Shore

Geordie Shore

Geordie Shore 16: grandi bevute per l'ultima sera insieme

Serata di grande festa tutti insieme per i ragazzi di Geordie Shore