Punk'd

Punk'd - 9x01 - Justin Bieber vs Taylor Swift, Rob Dyrdek e Sean Kingston

Justin riceve lo scettro da Ashton Kutcher e ne fanno le spese Taylor Swift, Rob Dyrdek e Sean Kingston

Punk'd

Punk'd - 9x01 - Justin Bieber vs Taylor Swift, Rob Dyrdek e Sean Kingston

Justin riceve lo scettro da Ashton Kutcher e ne fanno le spese Taylor Swift, Rob Dyrdek e Sean Kingston