Geordie Shore

Gara di barzellette brutte - EXTRA

I Geordie originali si sfidano a gara di barzellette brutte. Vediamo chi perde prima

Geordie Shore

Gara di barzellette brutte - EXTRA

I Geordie originali si sfidano a gara di barzellette brutte. Vediamo chi perde prima